Ansökan Nacka Kommun

För att ansöka om kollo via Nacka kommun måste barnet vara folkbokförd i Nacka kommun. Ansökan ska inkommit till Nacka kommun senast den XX mars 2019.

Vad kostar det att åka på kollo?
Kostnaden för kollo varierar beroende på hushållets gemensamma inkomst. Kolloplatsen subventioneras av Nacka kommun. Detta i enlighet med kommunal taxa, se tabellen till höger.

Syskonrabatt
Barn 2 från samma familj (ange samma vårdnads-havare och adress i anmälan) 20% i rabatt.

Barn 3 från samma familj (ange samma vårdnads-havare och adress i anmälan) 30 % i rabatt.

OBS! Kollo via Nacka kommun går ej att söka efter den xx mars.

Hushållets sammanlagda Avgift per dag och barn
inkomster (innan skatt)
0 - 25 000 kr 78:-/dag
25 001 - 50 000 kr 156:-/dag
50 0001 - mer 262:-/dag

FÖR DIG SOM ÄR BOENDE I NACKA:

Tryck här för att göra din ansökan