Ansökan Nacka Kommun

Ansökan till kollo via Nacka kommun öppnar den 16 februari 2022 kl. 10:00 och stänger den 16 mars. För att ansöka om kollo via Nacka kommun måste barnet vara folkbokförd i Nacka kommun.

Vad kostar det att åka på kollo?
Kostnaden för kollo varierar beroende på hushållets gemensamma inkomst. Kolloplatsen subventioneras av Nacka kommun. Detta i enlighet med kommunal taxa, se tabellen till höger.

Syskonrabatt
Har man fler än ett barn i familjen som ska åka på kollo via Nacka kommun så får barn två 20 % lägre avgift, barn tre 30 % lägre avgift samt barn fyra 40 % lägre avgift.

Avgift per barn och dag

Hushållets sammanlagda
inkomster (innan skatt) Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4
0 - 20 000 kr 80 kr 64 kr 56 kr 48 kr
20 001 - 30 000 kr 100 kr 80 kr 70 kr 60 kr
30 001 - 42 000 kr 200 kr 160 kr 140 kr 120 kr
42 001 - 52 000 kr 250 kr 200 kr 175 kr 150 kr
52 001 kr - 370 kr 296 kr 259 kr 222 kr

FÖR DIG SOM ÄR BOENDE I NACKA:

Tryck här för att göra din ansökan