Kontakt under kollot

För oss är det viktigt att kommunikationen mellan dig och ditt barn samt oss som kolloarrangör fungerar bra under ditt barns kollovistelse, därför erbjuder vi er flera olika möjligheter att hålla kontakten med ditt barn under kollovistelsen.

På våra kollogårdar kan ni inte ringa direkt till kollogården för att prata med ert barn. Detta för att vi prioriterar att ha ledare i verksamheten istället för att svara i telefon, vi hoppas att ni delar vår prioritering.

För att lättast komma i kontakt med oss under ditt barns kollovistelse mailar du info@kollosommar.se. Nedan kan du läsa mer om våra kommunikationsvägar under kollovistelsen.

Mail

Om du vill komma i kontakt med kollogården kan du maila till info@kollosommar.se. Viktigt att du uppger följande: Namn och personnummer på deltagaren, samt vilken kollogård och period. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt.

Om du har några frågor eller vill komma i kontakt med oss kan du även ringa kollolinjen på 08-652 52 92.

Brev

Skriv gärna brev till ert barn på kollo, det betyder mycket. Det är alltid ett efterlängtat tillfälle när posten kommer och deltagarna väntar på om de fått något brev. Deltagarna brukar klistra upp sina brev på väggen bredvid sin säng och sedan läsa dem om och om igen. Skicka gärna med ditt barn ett par färdigfrankerade brev eller vykort, det gör det lättare för dem att skriva tillbaka till er. Vi rekommenderar att breven inte innehåller godis, då det finns en kiosk på kollot.

Adressen till respektive kollogård finns i det informationsblad vi sänder ut till er när ni fick en kolloplats. Informationsbladet finns även att skriva ut under respektive kollogård.

Adress till Djuprämmen: Djuprämmens kollogård ”Ditt barns namn” 682 94 Lesjöfors
Adress till Udden: Uddens kollogård ”Ditt barns namn” 682 94 Lesjöfors
Adress till Akka: Akka kollogård ”Ditt barns namn” 682 94 Lesjöfors

Mobiltelefon

Alla deltagare som vill får ha med sig mobiltelefon till kollogården. Mobiltelefonen kommer att samlas in av ledarna vid samlingen innan avfärd till kollogården. Mobiltelefonen ska vara fullt laddad och avstängd. På baksidan av mobiltelefonen rekommenderar vi att ni tejpar fast en lapp med barnets för- och efternamn samt pin- och pukkod. Mobiltelefonerna kommer att förvaras inlåst på vårt kontor. Deltagarna kommer att ha mobiltid dag 2 och sedan vid 3 tillfällen till, utspritt under perioden. 

Vi rekommenderar deltagarna att ringa hem på telefontiden och berätta hur de har det. Om ni inte hör något från oss, så mår ert barn bra. Skulle ditt barn av någon anledning må dåligt så kontaktar vi dig omgående.

Telefondagbok

Om ni är nyfikna vad era barn gör på dagarna på våra kollogårdar kan ni ringa till kollogårdens telefondagbok.

Här läser föreståndaren in ett meddelande om vad vi gör varje dag på kollot. Observera att detta endast är ett telesvar och det inte går att lämna meddelanden.

Djuprämmens telefondagbok: 0700-27 78 92
Uddens telefondagbok: 0700-27 77 62
Akkas telefondagbok: 0700-96 64 95

Nödsituationer

Om en akut nödsituation uppstår kan ni ringa på nummer 0700-27 88 66. Vi ber er att respektera att detta nummer endast får användas vid akuta nödsituationer. Om något händer ert barn kontaktar vi självklart er omgående.